voorZwalm zet jonge, bekwame kandidaten bovenaan

Als eerste politieke formatie brengt voorZwalm haar volledige lijst naar buiten! Zonder te willen vervallen in de traditionele geijkte beschrijvingen, maar toch: het is de perfecte balans geworden tussen nieuwe, bekwame en jonge dynamiek en ervaren kenners van het sociaal leven in Zwalm. Zoals Zwalm anno 2018 is samengesteld. We zijn erg fier op onze lijst!

De lijst wordt getrokken door Bruno Tuybens en Francia Neirinck, de gezichten van de twee politieke partners die voorZwalm vorm geven. Bruno is de vorige burgemeester, gewezen Staatssecretaris en sp.a Kamerlid en momenteel zelfstandig consultant in de financiële sector, Francia is de voorvrouw van Groen en commercieel directeur bij een groot uitgeversbedrijf in Brussel.

Daarnaast maakt ook het christelijk georiënteerd middenveld deel uit van voorZwalm. Met Greet Van Herpe op plaats vier van de lijst, lerares wiskunde en bestuurslid van de Zwalmse Gezinsbond, wordt dit sterk onderlijnd.

Op de eerste zes plaatsen op onze voorZwalm-lijst staan drie nieuwe kandidaten, allen dertigers die voor het eerst op de lijst staan. Dit zijn Tom Aelbrecht (economist van opleiding, directeur van het woonzorgcentrum van het OCMW van Ronse, ook voorzitter van de lokale sp.a afdeling, op plaats 3), de juriste Anke Thuy (toezichthouder voor de Vlaamse overheid in de sociale huisvestingsector, die de strijd voor meer verkeersveiligheid zal aanvoeren, op 5) en milieu-expert Karel De Wagter (die op even gedreven wijze de handschoen opneemt voor een duurzame toekomst voor alle kinderen, op 6). Alle drie bekwame, dynamische jonge mensen die we graag bovenaan de lijst hebben gezet. Overigens, bij de eerste zeven kandidaten vinden we vier dertigers, want Nina Roest staat op 7. Nina is een 33-jarige politicologe en de afgelopen zes jaar OCMW-raadslid in onze gemeente.

Onze lijst wordt geduwd door ervaren beleidsmensen. De populaire gewezen schepenen Patrick Moreels (plaats 19) en Emmy Herregodts (plaats 18) zijn bijzonder gemotiveerd om het voorZwalm-resultaat op een nog hoger niveau te tillen. Beide waren de voorbije zes jaren gemeenteraadslid en daarvoor succesvol en dynamisch actief als schepen. Ook gemeenteraadslid en actieve senior Edith De Temmerman duwt de lijst vanop plaats 17.

Verder op de lijst staan nieuwe namen als Luc Van Moorleghem (voorzitter van wandelclub Op Stap Zwalm, op 8), Sabine Meerschaut (verpleegkundige voor Bond Moyson in Zwalm, op 9), Hans Van der Meeren (voormalig voorzitter van de Vrienden van de Zwalmse Dorpen, op 10), Ann Walraet (bestuurslid KVLV Munkzwalm en personeelsvertegenwoordigster bij Huize Roborst, op 11), Rony Vagenende (gepensioneerd fiscaal ambtenaar en actieve vrijwilliger, op 13) en Leon Van der Sijpt (zeer actieve senior, die als orgelist en zanger menig dansfeest begeleidt, op 15). Het groene gedachtengoed wordt verder vertegenwoordigd door Marie-Paule De Geeter (sociaalvoelende werker, op 12), Cathérine Ghysels (gepensioneerde lerares piano, op 14) en Vincent Decroock (historicus en als Natuurpunt-gids sterk betrokken bij onze regio, op 16).

Advertenties

voorZwalm is klaar met lijst!

Naar aanleiding van het VTM-nieuws van 31 juli 2018 kondigt voorZwalm aan dat haar lijst van 19 kandidaten is samengesteld. Die wordt binnen een paar dagen bekend gemaakt.

“In tegenstelling tot de landelijke teneur hadden wij onmiddellijk alle vrouwelijke kandidaten gevonden en dienden we op zoek te gaan naar mannen. Maar daarvan hebben we nu ook zeer sterke kandidaten gevonden”, zegt voormalig burgemeester Bruno Tuybens, die van de lokale afdelingen van sp.a, Groen en het lokale christelijke middenveld de opdracht kreeg om de voorZwalm-lijst vorm te geven.

“Wel merken we allemaal op dat jonge mensen zich niet makkelijk laten overtuigen om te kandideren, wegens de persoonlijke verruwing van het politieke landschap. Maar dit heeft ons niet weerhouden om bij de twintigers en dertigers potentieel sterke kandidaten te vinden.

Bovendien is het voor kleinere gemeenten nog moeilijker om een lijst te vullen dan voor grotere, omdat in verhouding tot het bevolkingsaantal meer kandidaten gevonden moeten worden om een volledige lijst samen te stellen”.

 

nieuws.vtm.be
Politieke partijen in Vlaanderen krijgen hun lijsten niet gevuld. Dat…

Fietsersbond luidt terecht alarmbel!

voorZwalm is het volmondig eens met de Fietsersbond Zwalm. Zie hierover onze programmabrochures, die aan de hele bevolking zijn verdeeld. De vereniging mag op onze steun rekenen!

“Centrum te gevaarlijk voor fietsers”

“Er is nog heel wat werk aan de winkel in Zwalm. Zo telt het centrum amper fietspaden en moet de snelheid er verlaagd worden naar 30 kilometer per uur.” Dat zegt de recent opgerichte Fietsersbond Zwalm, die zich zondag voorstelt aan alle inwoners.

Begin dit jaar zag Fietsersbond Zwalm het licht op aansturen van een aantal fietsgrage Zwalmenaren. Het doel is een gesprekspartner te worden van de gemeente voor onder andere de mobiliteit en fietsinfrastructuur. Daarvoor werd dit jaar al heel wat werk verricht. “Zo werd een fietsmemorandum opgemaakt, dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aan alle politieke partijen werd bezorgd”, vertelt voorzitter Toon Petermans uit Roborst. “Verder werden via fietstochten al heel wat knelpunten in kaart gebracht. En dat zijn er heel wat. We zijn een kleine gemeente, waar er nog niet veel wordt gedaan voor de fietsers. Wij willen dat fietsen een veilige en logische keuze wordt in Zwalm.”

De Zuidlaan, waar geen fietspad is.
De Zuidlaan, waar geen fietspad is.

Veiligere dorpskern

Vooral het centrum van Munkzwalm is volgens de Fietsersbond een plek waar nog veel werk aan de winkel is. “Het is één van de belangrijkste invalswegen van de gemeente en de gesloten overweg zorgt er vaak voor lange files. Voor fietsers is het allesbehalve evident om er tussen de wagens te laveren.” De gemeente deed inspanningen door onder andere langs het Wijlegempad een fietspad aan te leggen, maar dat volstaat niet volgens de Fietsersbond. “Er zijn twee scholen in de buurt van de Zuidlaan, maar niet veel kinderen durven met de fiets naar school”, stelt Petermans vast. “Wij pleiten dan ook voor een verlaging van de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur in de Zuidlaan. De dorpskernen moeten absoluut veilig zijn voor de fietser. Pas dan zullen inwoners sneller geneigd zijn om de fiets te gebruiken.”

De Fietsersbond pleit verder voor een geïntegreerd snelheidsbeleid voor heel de gemeente waar 50 per uur de norm is en 70 de uitzondering. Op alle kleine wegen en landbouwwegen waar maar één rijbaan is, wil men de snelheid verlagen naar 30 per uur. “Nu zien we op de kleine wegen vaak chauffeurs voorbij scheuren, wat zorgt voor een heel onveilig gevoel. We pleiten er ook voor om de fietspaden breed genoeg te maken. Met de nakende werken aan de Noordlaan kan er gedacht worden om het huidige fietspad te verbreden. Ook de fietspaden op de Hundelgemsesteenweg zijn te smal en vaak te bochtig.” Zondag stelt de Fietsersbond zich om 14 uur voor in het gemeenschapscentrum. Na een kleine presentatie staat een fietstocht langs Zwalmse wegen op het programma. Daarna kunnen de aanwezigen napraten bij een hapje en een drankje. Deelnemen is gratis. Meer info via zwalm@fietserbond.be.

Straks rijdt er geen bus meer op het platteland

Lokale besturen horen hier stevig tegen te protesteren! Het levensgeluk is voor vele mensen is evenredig met de mobiliteitsmogelijkheden. Deze afnemen van de mensen betekent meer vereenzaming en isolement.

Wie op de buiten de bus wil nemen, beheerst beter de kunst van het wachten. Lijnbussen werden ingewisseld voor belbussen, die binnenkort vervangen worden door ‘zorg­busjes’. Wil de overheid nog openbaar vervoer organiseren voor alle Vlamingen? ‘Niemand rekent hier nog op De Lijn.’

Verkeersexpert Kris Peeters: ‘Je kunt je afvragen of alleen stedelingen recht hebben op performant openbaar vervoer.’

 

Benefriet was mooi succes!

Op 29 juni 2018 organiseerde de politieke lijst voorZwalm de BENEFRIET, een benefiet met friet, integraal voor de FOS scouts en de Chiro voor hun nieuwbouwproject in Zwalm!

De Benefriet was een mooi succes. De twee jeugdverenigingen ontvingen maar liefst 1.900 euro van voorZwalm, waardoor de Scouts en de Chiro nóg een stapje dichter staan bij hun nieuw gebouw!

 

Op ons verzoek is Zwalm lid van Statiegeldalliantie!

Op vraag van onze fractie via gemeenteraadslid Francia Neirinck treedt Zwalm toe tot de Statiegeldalliantie! Reeds enkele maanden geleden werd het voorstel ingediend dat dus nu uiteindelijk werd aangenomen.

Zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit verpakkingen als blikjes, plastic flessen en brikjes. Als we echt de oorzaak van al dat zwerfvuil willen aanpakken, dan is de invoering van statiegeld dé oplossing. Wanneer verpakkingen waarde krijgen, zullen ze niet meer achteloos worden weggegooid.
Ongeveer de helft van de Vlaamse gemeenten hebben zich verenigd in de Statiegeldalliantie. Op die manier willen ze samen druk uitoefenen op de Vlaamse regering om eindelijk een statiegeldregeling te voorzien.
Lokale besturen zijn hiervoor niet bevoegd, maar wel al jaren vragende partij.
Hopelijk volgt nu snel de beslissing waarop we al heel lang wachten: de invoering van statiegeld op verpakkingen. Groen hoopt dat het Vlaams Parlement niet langer zal toegeven aan de druk van de verpakkingslobby. “Wat ons betreft mag de minister meteen ook overgaan tot het verbod op het gebruik van plastic zakjes: een andere belangrijke oorzaak van zwerfvuil”, zegt Francia Neirinck.

Serieuze personeelsperikelen

Onnoemelijk bezorgd zijn we over de personeelscrisis in Zwalm. Mensen die zich niet langer kunnen terugvinden in de manier waarop er momenteel gewerkt wordt, verlaten het gemeentebestuur. Het is niet zo dat de verschillende mensen die ontslag namen voor een andere baan kozen, of “geen uitdaging meer zagen in het werk voor de gemeente”. Er is veel meer aan de hand, en wordt ook toegegeven. En vermits we niet exact weten wat, is de reden waarom wij een externe audit vroegen, een onderzoek naar de personeelstevredenheid. Het college besloot echter om liever voor de struisvogelpolitiek te kiezen, dan voor de bestuurskracht. Het groot gebrek aan managementervaring binnen de huidige samenstelling van het college speelt de gemeente vandaag serieus parten, daardoor verliezen we dus waardevolle mensen, zonder dat dit nodig is. Een verlies aan ervaring, aan kennis, aan geestdrift, die nefast is voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente.